Xã Hậu Mỹ Bắc A phát triển mạnh nghề nuôi cá giống

(THTG) Với lợi thế vùng sông nước, nhiều năm qua, tại xã Hậu Mỹ Bắc A huyện Cái Bè đã phát triển nghề nuôi thủy sản, đặc biệt là hình thành khu vực nuôi cá giống với diện tích hơn 100ha, mỗi năm cung cấp cho thị trường hơn 500 tấn cá giống các loại, chủ yếu là cá trôi, mè vinh, trắm, chép, mè trắng, mè hoa, điêu hồng, rô phi, cá hường, cá bóng tượng….cung cấp cho các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ và Campuchia.

Nghề ương cá giống trên địa bàn xã Hậu Mỹ Bắc A không ngừng phát triển. Hàng năm, xã đã phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật cho bà con nông dân từ khâu xử lý ao nuôi, chăm sóc cá trong từng giai đoạn sinh trưởng,…

Đồng thời, tìm đầu ra cho sản phẩm. Nhờ vậy, mô hình ương cá giống trên địa bàn xã đã tăng lên từng năm, mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân, góp phần cho địa phương phát triển kinh tế. Nhiều hộ khá giàu không ngừng được tăng lên mỗi năm. Từ đó, giúp cho xã nhà hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, tiến lên xây dựng thị trấn Thiên Hộ trong thời gian tới.

Chiêu Nam