Vietsopetro đặt mục tiêu khai thác 5,1 triệu tấn dầu

       Tính đến hết năm 2013, Liên doanh Việt Nga -Vietsopetro đã khai thác được 5,56 triệu tấn dầu, vượt mức kế hoạch 156 ngàn tấn, nộp ngân sách 3 tỷ USD, tương đương năm 2012. Mục tiêu đặt ra trong năm nay của Liên doanh Việt Nga -Vietsopetro là khai thác 5, 1 triệu tấn dầu, giảm 300 ngàn tấn so với năm ngoái.

 

 Năm 2013, Liên doanh Việt Nga -Vietsopetro đã khai thác được 5,56 triệu tấn dầu, vượt mức kế hoạch 156 ngàn tấn (Ảnh: VOV.vn)

Ông Đặng Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy Liên doanh Việt Nga Vietsopetro cho biết: “Liên doanh sẽ tiếp tục đầy mạnh khai thác , mở rộng tìm kiếm mỏ ở lô 091 để tận thu nguồn dầu khí ở lô này. Đây là lô mà nhà nước giao cho chúng tôi hoạt động. Thứ hai, nghiên cứu áp dụng công nghệ mới nâng cao hệ số thu hồi dầu ở mỏ Bạch Hồ và mỏ Rồng, vì trữ lượng dầu ở mỏ Bạch Hổ còn rất lớn, hiện nay ta chỉ cần tìm cách lấy từ lòng đất khu vực mỏ này 1% trữ lượng thì sẽ đem lại lợi ích kinh tế lớn cho đất nước”.

Khó khăn hiện nay trong hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của Liên doanh là tình hình địa chất lòng đất phức tạp, khả năng tìm ra các mỏ dầu mới trong phạm vi hoạt động không dễ. Vùng nước sâu xa bờ tuy có tiềm năng dầu khí nhưng chi phí thăm dò, khai thác lớn, chưa kể tình hình trên biển đông còn phức tạp.

Ngoài việc phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành hoạt động trên biển Đông được thuận lợi, Liên doanh tiếp tục củng cố hoạt động khai thác mỏ Thỏ Trắng mới khai thác với công suất ổn định 500 tấn dầu/ngày , tích cực thăm dò các giếng dầu ở mỏ Cá Tầm thuộc lô 093 và đẩy mạnh việc xây dựng đường ống đưa khí từ mỏ Thiên Ưng vào bờ./.

Nguồn ĐCSVN