Vietnam Airlines hủy hàng loạt chuyến bay tới Huế, Đà Nẵng

Vietnam Airlines cho biết ngày 10/11 hãng sẽ hủy tất cả các chuyến bay đi/đến sân bay Đà Nẵng và Huế trước 12 giờ. Ngày 9/11, hãng này đã điều chỉnh giờ bay của hàng loạt chuyến bay đi/đến khu vực này.

Cụ thể, Vietnam Airlines điều chỉnh giờ khai thác và tăng chuyến trong ngày 09/11/2013 nhằm phục vụ khách dự kiến bị ảnh hưởng như sau:

– Trên đường bay giữa Hà Nội/Tp. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng, VNA sẽ điều chỉnh giờ khai thác 7 chuyến bay (VN 1521, VN 1519, VN1527, VN 1336, VN 1328, VN1337, VN1520) sớm từ 1-3 tiếng  và tăng thêm 03 chuyến (VN 7514, VN 7315, VN 7317) trên 2 đường bay này.

 

Ảnh minh họa

Hàng loạt chuyến bay bị hủy và điều chỉnh giờ bay do ảnh hưởng của bão Haiyan


– Trên đường bay giữa Hà Nội/Tp. Hồ Chí Minh – Huế, VNA sẽ điều chỉnh giờ khai thác 4 chuyến bay (VN 1545. VN 1544, VN1547, VN 1379) sớm từ 2 – 3 tiếng và tăng thêm 02 chuyến (VN 7370, VN7371) trên 2 đường bay này.

– Trên đường bay giữa Hà Nội – Chu Lai (Quảng Nam), VNA hủy 02 chuyến VN 1641, VN1640.

Dự kiến, trong ngày 10/11/2013 hãng sẽ hủy tất cả các chuyến bay được khai thác đi/đến sân bay Đà Nẵng và Huế trước 12 giờ

Nguốn Vnmedia