Việt Nam có Trung tâm đào tạo luật sư thương mại quốc tế

Trung tâm có nhiệm vụ đào tạo đội ngũ luật sư có đủ năng lực và trình độ chuyên sâu về thương mại quốc tế.

Sáng 29/3, Học viện Tư pháp ra mắt Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế. Đây là Trung tâm đào tạo luật sư thương mại quốc tế đầu tiên ở Việt Nam.

Trung tâm được thành lập theo Quyết định 123/QĐ-TTg ngày 18/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ kinh tế quốc tế từ năm 2001-2020”. Việc thành lập Trung tâm nhằm liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo nghề luật sư, các công ty luật hoặc các tổ chức xã hội-nghề nghiệp của luật sư ở một số nước phát triển, tiến tới tự đào tạo về kiến thức pháp luật và kỹ năng luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế.

Các cán bộ và đối tác của Học viện Tư pháp dự ra mắt Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế

Ông Nguyễn Thái Phúc, Giám đốc Học viện Tư pháp cho biết, Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế mở ra hướng hoạt động mới cho Học viện Tư pháp đào đội ngũ luật sư có đầy đủ năng lực, trình độ, vừa thông thạo tiếng Anh pháp lý vừa am hiểu pháp luật thương mại quốc tế.

Để kịp cho cuối năm 2014, khóa học đầu tiên sẽ được mở, Trung tâm đang nhanh chóng lựa chọn đối tác liên kết có năng lực, uy tín, thương hiệu để đàm phán về chương trình đào tạo liên kết; tìm kiếm và hình thành đội ngũ giảng viên thỉnh giảng từ các luật sư Việt Nam hoặc nước ngoài có kinh nghiệm đang hành nghề trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng sẽ phải liên kết với các cơ sở đào tạo tiếng Anh có uy tín, năng lực trong và ngoài nước để tổ chức các khóa đào tạo tiếng Anh pháp lý, tiếng Anh thương mại trong thời gian sớm nhất.

Kinh phí hoạt động của Trung tâm được cấp hàng năm trên cơ sở dự toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Trong 4 năm đầu, Trung tâm được cấp 100% kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước. Dự kiến đến năm 2018 trở đi, Trung tâm sẽ hình thành các nguồn kinh phí từ các nguồn thu học phí, tài trợ, dự án…/.

Chu Miên/VOV online