Chuyên đề 8.9 – Gò Công Đông: Xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao gắn với giảm nghèo bền vững.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục