Chuyên đề 27.9 – Thị xã Cai Lậy nâng cao chất lượng cải cách hành chính

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục