Chuyên đề 28.7 – LĐLĐ huyện Gò Công Đông: Chỗ dựa vững chắc của công nhân viên chức – người lao động

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục