Chuyên đề 25.8 – : Xã Tân Thành phát huy nội lực trong xây dựng xã NTM nâng cao.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục