Chuyên đề 22.9 – Mô hình chăn nuôi dê đạt hiệu quả cao của anh Nguyễn Thanh Phong, xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục