Chuyên đề 21.6 – Thị xã Cai Lậy quan tâm chăm lo người cao tuổi sống vui, sống khỏe.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục