Chuyên đề 20.10 – Gò Công Đông: Chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp giảm nghèo bền vững.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục