Chuyên đề 2.6 – Vượt nghèo từ nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục