Chuyên đề 16.8 – Hiệu quả từ Mô hình “Quản lý, kinh doanh chợ” trên địa bàn thị xã Cai Lậy

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục