Chuyên đề 14.7 – Ông Trần Văn Hồi Hơn 35 năm bám chặt với nghề trồng táo.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục