Chuyên đề 11.8 – Đê biển Gò Công : Pháo đài vững chắc, bảo vệ sản xuất người dân.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục