Chuyên đề 09.11 – Xã Tân Phú kỳ vọng giảm nghèo với mô hình nuôi dê.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục