Chuyên đề 06.10 – Gò Công Đông tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục