Vệ tinh VINASAT-1 được mua bảo hiểm trên 2 nghìn tỷ đồng

      Tập đoàn VNPT vừa ký kết hợp đồng bảo hiểm cho vệ tinh VINASAT-1 với liên danh là Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) và Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt với tổng giá trị lên tới 2.541 tỷ đồng.

                      
                           Vệ tinh VINASAT-1 trước khi được phóng lên quỹ đạo.

Trong đó, tỷ lệ theo giá trị hợp đồng của liên danh liên danh PTI và Bảo hiểm Bảo Việt đồng lần lượt là 70-30 và Công ty Marsh (một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tái bảo hiểm) được chọn là nhà môi giới bảo hiểm cho thương vụ này.

Căn cứ vào các điều khoản hợp đồng, thì các tổn thất hoặc hư hại xảy ra trong quá trình vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo trong vòng 1 năm (4/2012 –  4/2013) sẽ được đảm bảo về mặt giá trị.

Trước đó, Tập đoàn VNPT đã lựa chọn PTI và Bảo hiểm Bảo Việt là nhà bảo hiểm gốc cho vệ tinh VINASAT-2 với tổng giá trị bảo hiểm gần 5 nghìn tỷ đồng. Dự kiến, vệ tinh VINASAT-2 sẽ được phóng lên vệ tinh vào giữa tháng 5/2012 để bổ sung thêm dung lượng khai thác cùng với vệ tinh VINASAT-1 (hiện nay 97% dung lượng của VINSAT-1 đã được sử dụng).

Được biết, đây là năm tứ 4 liên tiếp PTI và Bảo hiểm Bảo Việt được Tập đoàn VNPT lựa chọn là nhà bảo hiểm gốc cho vệ tinh VINASAT-1 trên quỹ đạo.