UBND tỉnh tổ chức hội nghị tài chính ngân sách

(THTG) Ngày 3/10, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị về công tác thu, chi tài chính, ngân sách năm 2017 và dự kiến về dự toán thu, chi ngân sách năm 2018. Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng các Phó Chủ tịch Lê Văn Nghĩa và Phạm Anh Tuấn cùng chủ trì hội nghị.

Still1003_00009 Still1003_00013

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Minh Trí

Năm 2017, ước tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đạt gần 7.600 tỷ đồng, vượt 8% so với dự toán, cao hơn 14% so với năm trước. Hầu hết các khoản thu đều đạt trên 100% so dự toán năm, riêng nguồn thu doanh nghiệp nhà nước và thu phí, lệ phí còn đạt thấp. Chỉ có huyện Tân Phước thu ngân sách chưa đạt dự toán năm 2017, 10 đơn vị huyện, thành, thị còn lại đều thu vượt 100%. Ước tổng chi ngân sách địa phương năm 2017 khoảng trên 11.700 tỷ đồng, vượt 35% dự toán năm và cao hơn năm trước 9,3%. Trong đó, hai nguồn chi chủ yếu là chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên.

Still1003_00014 Still1003_00015

Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận các vấn đề quan trọng như: giải pháp tăng thu ở các ngành, nghề sản xuất kinh doanh, tăng cường tiết kiệm ở các đơn vị nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp; giải pháp chi ngân sách đúng, chi kịp thời phục vụ cho hoạt động của các lĩnh vực,… ự toán năm 2018, tỉnh Tiền Giang ước thu ngân sách đạt 7.610 tỷ đồng, bằng 113,6% so năm 2017; ước chi ngân sách là gần 9 ngàn tỷ đồng, bằng 110% so năm 2017.

Still1003_00008 Still1003_00010

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Trí

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cao với dự toán thu, chi ngân sách tỉnh trong năm 2018, đồng thời yêu cầu các địa phương, các sở ngành nêu cao tinh thần quyết tâm trong tăng thu, giảm chi ngân sách, nhất là kiểm soát chặt chẽ công tác chi, chi đúng quy định, nhằm mục tiêu ổn định tài chính, phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội bền vững, đảm bảo về quốc phòng và an ninh.

Kim Nữ