UBND tỉnh ban hành văn bản thực hiện Nghị quyết số 78 của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

(THTG) Ngày 23-7, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành văn bản số 3940/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP, ngày 20/7/2021 của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện tốt công tác vận tải, lưu thông hàng hóa giữa các địa phương trên địa bàn tỉnh; bảo đảm cung ứng kịp thời hàng hóa, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho Nhân dân.

ct 6

Kiểm tra hàng hoá thiết yếu tại huyện Châu Thành. Ảnh: Thanh Hoàng

– Tăng cường kiểm soát người, hàng hóa, phương tiện đi, đến giữa tỉnh và các địa phương ngoài tỉnh, đảm bảo phối hợp chặt chẽ, thông suốt, hiệu quả.

– Quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương.

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh và thực hiện có hiệu quả chiến lược vắc xin theo yêu cầu của Bộ Y tế; tổ chức tiêm vắc xin bảo đảm kịp thời, an toàn, hiệu quả.

Tiem VX 3

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tiền Giang tiêm vắc xin Covid-19. Ảnh: Thanh Hoàng

3. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

– Huy động cả hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, trong đó có lực lượng quân đội, công an, các tổ chức đoàn thể, các Tổ Covid cộng đồng tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện nghiêm tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn toàn tỉnh.

– Chủ động rà soát, nắm chắc về số lượng, năng lực tiếp nhận của các khách sạn, cơ sở lưu trú, ký túc xá sinh viên và hạ tầng cơ sở vật chất khác trên địa bàn; sẵn sàng có phương án huy động kịp thời các cơ sở này nhằm bảo đảm năng lực cách ly trong trường hợp dịch bùng phát.

UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện Công văn này và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; thường xuyên báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Y tế) để theo dõi, chỉ đạo.

P.H