Từ 1/4 đồng loạt kiểm tra tải trọng xe trên quốc lộ

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Chỉ thị yêu cầu các địa phương đồng loạt kiểm tra tải trọng xe trên các quốc lộ trọng điểm.

Ảnh minh họa

       Thực hiện năm An toàn giao thông 2014 với chủ đề “siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã bàn giao 63 bộ cân lưu động cho 63 địa phương, để triển khai công tác kiểm tra tải trọng xe, nhằm chấn chỉnh tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng, mục tiêu trước mắt là giảm dần, tiến tới là chấm dứt tình trạng xe quá tải, quá khổ.

Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Sở Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra, giám sát và duy trì hoạt động liên tục hàng ngày của trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động. Báo cáo tình hình triển khai, hoạt động, các khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất về Tổng cục Đường bộ Việt Nam và báo cáo theo định kỳ quy định.

Đối với các địa phương được cấp bộ cân lưu động đợt 2, Sở Giao thông vận tải tham mưu cho UBND tỉnh sớm ban hành các văn bản pháp lý và hoàn thiện thủ tục để đưa bộ cân vào kiểm tra tải trọng xe. Chậm nhất từ ngày 01/4/2014 các địa phương đồng loạt kiểm tra tải trọng xe trên các quốc lộ trọng điểm. Các Cục Quản lý đường bộ phải theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Nguồn Chính phủ