Triển khai các biện pháp cấp bách nhằm bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng

        Hôm nay (11/2), Bộ trưởng – Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đế cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng có công điện đề nghị UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương triển khai ngay một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng dịp Tết nguyên đán 2010.

Công điện nêu rõ, trước tình hình khô hanh kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao tại các địa phương. Đặc biệt, ngày 8/2 đã xảy ra vụ cháy rừng tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai gây thiệt hại hàng trăm ha rừng.

Theo đó, Ban chỉ huy những vấn đề cấp bách về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp cần triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, rà soát phương án bảo vệ rừng; xác định cụ thể các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để bố trí lực lượng sẵn sàng ứng phó khi cháy rừng xảy ra.

Đồng thời bố trí các chốt, trạm kiên quyết ngăn chặn không cho người không có phận sự vào các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao; nghiêm cấm mang các chất dễ gây cháy nổ vào rừng. Xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Công điện cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan truyền thông, các tổ chức đoàn thể, xã hội tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đề cao cảnh giác và ý thức sử dụng lửa trong các hoạt động sản xuất và hoạt động lễ hội trong dịp Tết nguyên đán bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng./.

Nguồn ĐCSVN

(ĐCSVN) – Hôm nay (11/2), Bộ trưởng – Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đế cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng có công điện đề nghị UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương triển khai ngay một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng dịp Tết nguyên đán 2010.

Công điện nêu rõ, trước tình hình khô hanh kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao tại các địa phương. Đặc biệt, ngày 8/2 đã xảy ra vụ cháy rừng tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai gây thiệt hại hàng trăm ha rừng.

Theo đó, Ban chỉ huy những vấn đề cấp bách về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp cần triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, rà soát phương án bảo vệ rừng; xác định cụ thể các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để bố trí lực lượng sẵn sàng ứng phó khi cháy rừng xảy ra.

Đồng thời bố trí các chốt, trạm kiên quyết ngăn chặn không cho người không có phận sự vào các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao; nghiêm cấm mang các chất dễ gây cháy nổ vào rừng. Xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Công điện cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan truyền thông, các tổ chức đoàn thể, xã hội tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đề cao cảnh giác và ý thức sử dụng lửa trong các hoạt động sản xuất và hoạt động lễ hội trong dịp Tết nguyên đán bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng./.