Trả lương mới từ 1/5: Được “tiền trảm hậu tấu”

 
(VnMedia) - Ông Đặng Hữu Pháp, Vụ phó Vụ Ngân sách Nhà nước – Bộ Tài chính, việc trả lương mới từ 1/5 tới sẽ được ưu tiên hết mức, kịp thời. Các đơn vị chi trả lương cho người lao động được phép rút dự toán để thanh toán, và Kho bạc phải có trách nhiệm chi trả.
     -->

       Ông Đặng Hữu Pháp, Vụ phó Vụ Ngân sách Nhà nước – Bộ Tài chính, việc trả lương mới từ 1/5 tới sẽ được ưu tiên hết mức, kịp thời. Các đơn vị chi trả lương cho người lao động được phép rút dự toán để thanh toán, và Kho bạc phải có trách nhiệm chi trả.

Theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP (ngày 12/4/2012), các đối tượng được tăng lương bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức gồm cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội; Đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội; công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo luật Doanh nghiệp.

Kinh phí thực hiện việc tăng lương đối với các đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm từ các nguồn: 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) theo dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao năm 2012 của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; 35-40% số thu được để lại theo chế độ năm 2012 của các đơn vị có lợi nhuận; 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương và kinh phí thực hiện cải cách tiền lương còn dư đến hết năm 2011.

Bảy nhóm đối tượng như người lao động, cán bộ xã phường về hưu, quân nhân đang hưởng trợ cấp… cũng được tăng lương, trợ cấp trong đợt này, thêm 26,5% hàng tháng.

Lương tối thiểu được điều chỉnh mỗi năm một lần, làm cơ sở tính lương trong hệ thống thang, bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Nhà nước.

Ông Đặng Hữu Pháp, Vụ phó Vụ Ngân sách Nhà nước – Bộ Tài chính cho biết, việc trả lương lần này sẽ được ưu tiên hết mức, kịp thời. Mặc dù đã có Nghị định nhưng còn chờ Thông tư hướng dẫn nên việc tổng hợp báo cáo trước khi trả lương của các đơn vị sử dụng lao động chưa thể làm được.

Ông Pháp nói: “Còn gần chục ngày nữa mà giờ chưa ra thông tư hướng dẫn. Trong Thông tư chúng tôi cũng đã quy định một trường hợp là đúng 1/5 tới các Bộ, ban, ngành căn cứ vào dự toán ngân sách của cả năm 2012 được quyền ứng thanh toán cho cán bộ của mình. Được phép rút dự toán trong phần dự toán được giao để thanh toán. Kho bạc phải cho rút tiền”.

Vị đại diện Bộ Tài chính lưu ý: “Có trường hợp năm ngoái Kho bạc đã ách lại không cho rút tiền. năm nay trường hợp nào còn vướng mắc, phải có kiến nghị ngay để chúng tôi trình lãnh đạo Bộ, Chính phủ sẽ có uốn nắn kịp thời để làm sao đúng nguyên tắc từ 1/5 trở đi người lao động được hưởng chế độ này phải được chi đúng. Trong thông tư nêu rất rõ là được ứng khoản dự toán trước sau đó sẽ tính toán, sổ sách sẽ đối chiếu sau”.

Ảnh minh họa

Kho bạc vẫn phải chi trả kịp thời, mọi sổ sách sẽ được đối chiếu sau


Một điểm mới trong lần chi trả lương năm nay là đối tượng hợp đồng dài hạn sắp xét vào biên chế cũng được thụ hưởng mức lương mới và phụ cấp công vụ. Loại hợp đồng thứ hai là hợp đồng mang tính chất vụ việc thì thực chất trong ngân sách đã giao cho các cơ quan hành chính thì những năm trước đây cũng đã có tính toán đến khoản chi trả này. “Các cơ quan sẽ dùng tiền ngân sách này để chi, nhưng đương nhiên khoản này có biến động. Đối tượng này, các cơ quan tự dùng ngân sách mà đã được giao để trả”, đại diện Bộ Tài chính cho biết.

Tới thời điểm này đã có thông tư rồi, Bộ Tài chính chỉ đang soát lại lần cuối trước khi ban hành. Khả năng thông tư hướng dẫn trả lương mới sẽ được ban hành trong tuần này.

Về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật theo Nghị định 28/NĐ-CP (ngày 10/4/2012), đại diện Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội cho biết Nghị định này có một số điểm mới so với trước đây như đã cụ thể hóa dạng tật, xác định mức độ khuyết tật, tạo việc làm cho người khuyết tật. Thay vì phải sử dụng từ 51% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật mới được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước như trước đây, Nghị định lần này cho phép các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật đã được hưởng những ưu đãi về thuế, vay vốn, thuê mặt bằng…