Tiền Giang thu hút 15 dự án với tổng vốn đầu tư  trên 1.800 tỷ đồng trong năm 2021

(THTG)  Trong năm 2021, tỉnh Tiền Giang đã thu hút được 15 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.827 tỷ đồng. Trong đó, có 06 dự án vốn đầu tư nước ngoài với 530 tỷ đồng, 09 dự án vốn đầu tư trong nước gần 1.300 tỷ đồng. Nâng tổng vốn đầu tư thu hút năm 2021 đạt 5.940 tỷ đồng, bằng 34% so với thực hiện năm 2020.

vlcsnap-2021-12-16-09h37m05s300.png

vlcsnap-2021-12-16-09h38m44s005.png

Tiền Giang có nhiều sách hỗ trợ doanh nghiệp để thu hút vốn đầu tư. Ảnh: Lê Thi

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên để đạt được thành quả như trên, Tiền Giang đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp như: thực hiện Cổng thông tin đăng ký hộ kinh doanh trên phạm vi toàn tỉnh; thực hiện liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế; Sổ tay hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp; triển khai thực hiện kịp thời các hoạt động hỗ trợ, giúp các doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tổ chức Hội nghị trực tuyến với doanh nghiệp;…

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ cải cách hành chính, khai thác hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chính quyền số; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu trong thực thi công vụ.

Yến Vân