Tiền Giang hỗ trợ tiêu thụ để phát triển 3 loại trái cây chủ lực

(THTG) Nhằm nâng cao giá trị kinh tế ngành hàng trái cây, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang vừa triển khai kế hoạch số 943 chọn ba loại trái cây chủ lực là mít, sầu riêng và thanh long để hỗ trợ sản xuất, nâng cao chất lượng và thúc đẩy tiêu thụ.

Tiền Giang hỗ trợ tiêu thụ để phát triển 3 loại trái cây chủ lực

Trước hết, Sở chọn 30 ha của 41 hộ trồng sầu riêng, 58 ha của 51 hộ trồng mít và 50 ha của 100 hộ trồng thanh long để hỗ trợ toàn diện về chuyển giao kỹ thuật canh tác và quản lí dịch hại, hỗ trợ một phần kinh phí vật tư nông nghiệp và kết nối với 3 hợp tác xã bao tiêu toàn bộ sản phẩm gồm: Hợp tác xã sầu riêng Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, Hợp tác xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè và Hợp tác xã nông nghiệp sạch Hưng Thịnh Phát, huyện Chợ Gạo.

Mục tiêu là hình thành vùng sản xuất sầu riêng, mít và thanh long ứng dụng công nghệ tiến tiến, nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản phẩm, tạo nguồn nguyên liệu ổn định, đảm bảo chất lượng để phục vụ chế biến và xuất khẩu. Thúc đẩy liên kết chuỗi sản xuất – tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống của người dân. Đồng thời, các hợp tác xã tham gia kế hoạch này sẽ được nâng cao năng lực quản trị và có vùng nguyên liệu được cấp mã số vùng trồng, thuận lợi hơn trong việc xuất khẩu.

Minh Trí