Tiền Giang chưa ghi nhận trường hợp tự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

(THTG) Ngày 2-3, ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì cuộc họp lần thứ 2 Ủy ban bầu cử tỉnh. Cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác bầu cử trong thời gian qua và xem xét ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

vlcsnap-2021-03-03-09h43m35s161

vlcsnap-2021-03-03-09h44m07s611

Quang cảnh cuộc họp bàn công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Anh Tuấn

Báo cáo Ủy ban bầu cử tỉnh cho biết: đến nay các phần việc chuẩn bị công tác bầu cử đúng theo tiến độ luật định. Cụ thể đã ban hành các văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh như Kế hoạch công tác bầu cử; Thông báo phân công thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh; Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử tỉnh; Quyết định thành lập Văn phòng Ủy ban bầu cử tỉnh và các tiểu ban để thực hiện các nhiệm vụ được phân công; Tiến hành gửi dự kiến danh sách đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội về Hội đồng bầu cử quốc gia.

vlcsnap-2021-03-03-09h44m35s777

vlcsnap-2021-03-03-09h48m22s535

Các đại biểu góp ý kiến, bàn bạc tại cuộc họp. Ảnh: Anh Tuấn

Báo cáo Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: đến thời điểm hiện tại Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tiến hành xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, số lượng, thành phần ứng cử viên đại biểu HĐND đảm bảo đúng thời gian luật định, chưa có ghi nhận trường hợp nào tự ứng cử. Trong đó, HĐND tỉnh giới thiệu 106 người ứng cử để bầu 61 đại biểu; HĐND cấp huyện giới thiệu 645 người ứng cử để bầu 366 đại biểu; HĐND cấp xã giới thiệu 7.875 người ứng cử để bầu 4.416 đại biểu.

Tại cuộc họp, sau khi bàn bạc, các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh đã thống nhất ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử HĐND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó Tiền Giang có 22 đơn vị bầu cử, bầu chọn 61 đại biểu HĐND tỉnh.

vlcsnap-2021-03-03-09h45m27s114

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các tiểu ban bầu cử và thành viên Ủy ban bầu cử phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, mọi công tác phải thực hiện phải đúng tiến độ và đúng theo quy định của pháp luật. Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đảm bảo đúng theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Công Luận