Khai mạc hội thi An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2024

(THTG) Cũng trong sáng ngày 2-5, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang  phối hợp với các ngành chức năng tổ chức hội thi an toàn vệ sinh lao  động, phòng chống cháy nổ tỉnh Tiền Giang  năm 2024.

Hội thi với nhiều nội dung về phòng chống cháy nổ, sơ cấp cứu…

Tham dự hội thi năm nay có trên 700  thí sinh của 102 đội. Hội thi nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng chống cháy nổ và an toàn vệ sinh lao độngtrên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Qua hội thi giúp cho các ngành, cơ quan, doanh nghiệp có thêm kiến thức, kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn công tác bảo hộ lao động tại đơn vị mình. Đồng thời, Hội thi trở thành một trong những hoạt động không thể thiếu trong Tháng Công nhân, Tháng an toàn vệ sinh lao động – phòng chống  cháy nổ. Hội thi được đông đảo người sử dụng lao động cùng công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia; góp phần trong việc tuyên truyền phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sự cố cháy nổ trong lao động, sản xuất.

 Với  các nội dung  như:  Thi  thực hành phòng chống cháy nổ, sơ  cấp cứu tai nạn lao  động, thi trắc nghiệm kiến thức, xử lý tình  huống  về công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống  cháy  nổ… sẽ là điều  kiện tốt để các cơ quan đơn vị có thể áp dụng ngay  tại nơi làm việc của mình. Qua đó góp phần giảm thiểu tai nạn lao động  và cháy nổ, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh nhà phát triển bền vững.

 Công Luận