Thủ tướng yêu cầu kịp thời công bố phương án tuyển sinh đại học, cao đẳng 2015

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi chung tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu các ý kiến góp ý để tiếp tục hoàn thiện phương án tổ chức thi.

 Ảnh minh họa. Nguồn: VA

Đồng thời khẩn trương ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn phục vụ cho công tác tổ chức kỳ thi thành công, chất lượng, hiệu quả, đạt các mục tiêu đề ra; đặc biệt là đối với công tác đăng ký thi và tuyển sinh; hướng dẫn về cơ cấu, mẫu các đề thi; về vấn đề đi lại của thí sinh và cán bộ coi thi; về công tác tổ chức, bảo vệ, giám sát ở các cụm thi… Bộ cần lưu ý để dự báo được mọi tình huống, khó khăn, vướng mắc có thể nẩy sinh trong quá trình triển khai các hoạt động liên quan và có phương án giải quyết phù hợp nhằm hạn chế tối đa những vướng mắc, bất cập phát sinh.

Kịp thời công bố rộng rãi về phương án tuyển sinh của tất cả các trường đại học, cao đẳng để giúp học sinh sớm có định hướng đăng ký dự thi và tuyển sinh phù hợp. Có kế hoạch cụ thể đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động liên quan đến kỳ thi, nhất là việc đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng để hạn chế việc đi lại không cần thiết, gây khó khăn, phiền hà cho học sinh hay các tổ chức, cá nhân tham gia kỳ thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch và tổ chức truyền thông cụ thể, kịp thời để cung cấp đầy đủ, chính xác những quy định, thông tin liên quan đến kỳ thi và giải đáp thỏa đáng những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và nhu cầu hiểu biết của người dân về kỳ thi; chỉ đạo, hướng dẫn, giao trách nhiệm cụ thể đối với các trường đại học được phân công tham gia vào các hoạt động của kỳ thi này; chủ động phối hợp với các địa phương để làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi trên địa bàn, nhất là đối với những nơi đặt các cụm thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính sớm ban hành văn bản quy định về phí dự thi và tuyển sinh theo hướng mức phí, lệ phí của kỳ thi này không tăng hơn so với quy định hiện hành.

Cũng tại Thông báo này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phổ biến cho học sinh, nhất là học sinh lớp 12 về quy chế thi, quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và các quy định, hướng dẫn khác liên quan; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và việc hướng dẫn, ôn luyện của học sinh trong các nhà trường.

Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo việc xác định phương án và chuẩn bị điều kiện đối với các cụm thi, địa điểm thi dành cho các đối tượng thí sinh trung học phổ thông quốc gia dự thi chỉ để lấy kết quả xét tốt nghiệp trung học phổ thông.

Ngoài ra, chủ động phối hợp với các trường đại học trong việc tổ chức thi tại các cụm thi trên địa bàn, bảo đảm các điều kiện về giao thông đi lại thuận tiện, nơi ăn nghỉ của thí sinh và gia đình thí sinh, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự…;

Tăng cường vận động các tổ chức đoàn thể hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa có điều kiện tham dự kỳ thi, không để học sinh nào phải bỏ thi chỉ vì điều kiện kinh tế hay đi lại quá khó khăn./.

Nguồn ĐCSVN