Thủ tướng đồng ý tiến hành lựa chọn Quốc hoa Việt Nam

       Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 104/TB-VPCP, về việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng ý với đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành lựa chọn Quốc hoa của Việt Nam.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu việc lựa chọn Quốc hoa cần có hình thức thích hợp để đông đảo nhân dân trong cả nước lựa chọn, suy tôn.

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, đề xuất việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân và cách thức lựa chọn, suy tôn Quốc hoa.

 

Năm 2011, theo bình chọn qua mạng internet, đa số ý kiến chọn
Hoa sen là Quốc hoa của Việt Nam. (Ảnh: Thế Dương)


Quốc hoa là loài hoa tiêu biểu, là biểu tượng tinh thần, đặc trưng văn hóa dân tộc của mỗi quốc gia. Hiện nay nhiều nước trên thế giới và hầu hết các nước trong khối ASEAN đã có Quốc hoa. Thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức các hội nghị, hội thảo về sự cần thiết của việc lựa chọn và tôn vinh Quốc hoa Việt Nam, đề xuất Quốc hoa Việt Nam.

Trong năm 2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức bình chọn trực tiếp và qua mạng internet với 6 tiêu chí để lựa chọn Quốc hoa Việt Nam gồm: Loài hoa phải có nguồn gốc được trồng lâu đời ở Việt Nam; là loại hoa tiêu biểu, dễ trồng, phát triển được ở hầu khắp các vùng miền đất nước; thể hiện được bản sắc văn hóa, cốt cách và tinh thần dân tộc, ý chí và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam; hoa bền đẹp về hình thức và màu sắc, có hương thơm; có giá trị về mặt kinh tế, mang lại lợi ích cho nhiều người dân, thông dụng trong đời sống sinh hoạt, luôn có mặt trong sự kiện văn hóa ở trong nước và quốc tế; có giá trị văn học nghệ thuật và được đa số người dân yêu thích, chấp nhận và tôn vinh. Kết quả là có 62,1% số người tham dự qua mạng Internet chọn hoa sen là Quốc hoa Việt Nam.