Thủ tướng chủ trì phiên họp Quốc gia về biến đổi khí hậu

Thủ tướng nhấn mạnh những vấn đề có tầm quan trọng và cấp bách trong chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam

Sáng 19/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp lần thứ tư Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu. Phiên họp lần này nhằm đánh giá tình hình hoạt động của ủy ban thời gian qua, đặc biệt là công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đồng thời bàn triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh những vấn đề có tầm quan trọng và cấp bách trong chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam – một trong những quốc gia đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề của quá trình biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá cụ thể những việc làm được và chưa làm được của ủy ban, đề ra nhiệm vụ cụ thể cả trước mắt và lâu dài, nỗ lực đưa công tác ứng phó với biến đổi khí hậu trở thành nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên.

Theo đánh giá của cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, hiện chính sách pháp luật của Việt Nam về biến đổi khí hậu được xây dựng và triển khai tương đối đồng bộ. Đáng chú ý là việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học như xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng; triển khai chương trình khoa học công nghệ quốc gia… đã bước đầu tạo luận cứ, cơ sở khoa học cho các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của các bộ, ngành và địa phương. Trong kế hoạch năm 2014 này, Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu chủ trương đẩy mạnh triển khai xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực cho tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu; triển khai việc lồng ghép tăng trưởng xanh với các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và với kế hoạch phát triể kinh tế – xã hội của các ngành và địa phương./.

Đình Trung – Hoàng Thuyên/vov.vn