Thu nhập dưới 9 triệu đồng: miễn thuế hết năm 2012

       Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 3 chiều 21-6, Quốc hội đã quyết định miễn thuế thu nhập cá nhân nửa cuối năm 2012 đối với mức phải chịu thuế ở bậc 1 (đến 9 triệu đồng).

Với thu nhập chưa đủ sống, nhiều người làm công ăn lương vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong ảnh: người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế TP.HCM - Ảnh tư liệu báo Tuổi Trẻ

Nghị quyết ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân được Quốc hội thông qua, nêu rõ: “Miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1-7-2012 đến hết ngày 31-12-2012 đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế lũy tiến từng phần được quy định tại Điều 22 của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12”.

Quốc hội cũng quyết định giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 đối với: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong lĩnh vực xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty; Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.

Miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân với điều kiện hộ, cá nhân, tổ chức này giữ ổn định mức giá cho thuê nhà trọ, phòng trọ, giá chăm sóc trông giữ trẻ và giá cung ứng suất ăn ca như cuối năm 2011.