Thống nhất quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

Thời gian qua, sau khi Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản được ban hành, một số cơ quan báo chí đã phản ánh sự mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) đối với báo chí đưa tin sai sự thật.

Trong đó, nội dung được các cơ quan báo chí phản ánh tập trung vào hai vấn đề chính là: Hành vi đưa tin sai sự thật được quy định tại nhiều nghị định xử phạt VPHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhưng mức phạt có sự khác nhau so với mức phạt được quy định tại Nghị định số 159/2013/NĐ-CP và pháp luật hiện hành quy định nhiều cơ quan có thẩm quyền xử phạt VPHC đối với hành vi đưa tin sai sự thật của báo chí.

 

 Ảnh mang tính chất minh họa. (Nguồn: TH)

Trước phản ánh trên, ngày 6/3, Bộ Tư pháp đã có thông cáo báo chí trong đó nêu rõ: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ Tư pháp đã chủ động rà soát các Nghị định (NĐ) của Chính phủ về xử phạt VPHC được ban hành theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, đồng thời chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế để xử lý các vấn đề mà báo chí nêu và thống nhất nhận định như sau:

 

Nghị định số 159/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt VPHC trong hoạt động báo chí, xuất bản được áp dụng để xử phạt đối với hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật do cơ quan báo chí thực hiện và hành vi cung cấp thông tin sai sự thật do phóng viên thực hiện.

Mục đích chính của các nghị định xử phạt VPHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác (gồm: Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 về xử phạt VPHC trong lĩnh vực thống kê; Nghị định số 107/2013/NĐ-CPngày 20/9/2013 về xử phạt VPHC trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 về xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn; Nghị định số 138/2013/NĐ-CPngày 22/10/2013 về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 về xử phạt VPHC trong lĩnh vực khí tượng, thủy văn, đo đạc bản đồ và Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt VPHC trong lĩnh vực y tế) là xử phạt cá nhân, tổ chức thực hiện việc cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật, không bao gồm phóng viên và cơ quan báo chí. Tuy nhiên, do mô tả hành vi tại các nghị định này chưa thật sự rõ ràng nên có thể hiểu trong đó có việc phạt hành chính đối với các cơ quan báo chí và phóng viên.

Để bảo đảm tính minh bạch, thống nhất trong quá trình thực hiện pháp luật, ngày 28/02/2014 Bộ Tư pháp đã có Công văn số 579/BTP-PLHSHC kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề sau:

Đối với các nghị định xử phạt trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác có quy định hành vi cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật, đề nghị sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong các nghị định để làm rõ phạt cá nhân, tổ chức vi phạm, không bao gồm cơ quan báo chí và phóng viên. Đối với hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật do cơ quan báo chí thực hiện; hành vi cung cấp thông tin sai sự thật do phóng viên thực hiện sẽ áp dụng xử phạt hành chính thống nhất theo Nghị định số 159/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Đồng thời, giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng một nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định: 79/2013/NĐ-CP, 107/2013/NĐ-CP, 109/2013/NĐ-CP,138/2013/NĐ-CP, 173/2013/NĐ-CP, 176/2013/NĐ-CP theo thủ tục rút gọn để làm rõ việc xử phạt hành vi cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật theo các nghị định này là phạt cá nhân, tổ chức vi phạm, không bao gồm cơ quan báo chí và phóng viên./.

Nguồn ĐCSVN