Thi “Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017”

Cục Nghệ thuật biểu diễn cho phép Công ty TNHH Quảng cáo – Truyền thông Tấm và Cám tổ chức cuộc thi “Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017” từ  ngày 01/01/2017 đến ngày 12/3/2017.

 
 Hoa khôi du lịch Huế 2016 – Ảnh: Internet

Theo nội dung giấy phép, vòng thi Sơ khảo Khu vực miền Bắc tổ chức ngày 15/01/2017 tại Hà Nội; Khu vực miền Nam tổ chức ngày 19/01/2017 tại thành phố Hồ Chí Minh. Vòng thi Bán kết tổ chức ngày 22/02/2017 tại thành phố Hồ Chí Minh. Vòng thi Chung kết tổ chức từ ngày 02/3/2017 đến ngày 12/3/2017 tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó đêm Chung kết tổ chức ngày 11/3/2017 tại Gem Center, 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Nghệ thuật biểu diễn yêu cầu Công ty TNHH Quảng cáo – Truyền thông Tấm và Cám thực hiện theo đúng nội dung Giấy phép, Đề án tổ chức cuộc thi và các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Nghị định số 15/2016/NĐ-CP; Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL và các quy định của pháp luật có liên quan.

Nguồn Chính phủ