Tăng lương cho công chức, viên chức có hệ số dưới 2,34 từ tháng 4

Bắt đầu từ tháng 4 tới, hàng loạt chính sách bắt đầu có hiệu lực như sinh viên không được miễn, giảm vé tàu hỏa…

Đối với việc tăng lương, theo Khoản 1 Điều 2, Nghị định 17/2015/MĐ-CP, 11 đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống sẽ được hưởng mức lương tăng thêm hàng tháng.

Cụ thể, mức lương tăng lên hàng tháng = hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh x mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng x 8%.
Nghị định này có hiệu lực từ 6/4/2015. Chế độ quy định tại nghị định này được tính hưởng kể từ 1/1/2015.

5

Tăng trợ cấp đối với người có công với cách mạng

Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi mới là 1.318.000 đồng (tăng 98.000 đồng so với trước). Cụ thể các mức trợ cấp hàng tháng cho từng đối tượng tại Nghị định 20/2015/NĐ-CP.

Các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại nghị định này được thực hiện kể từ 1/1/2015.

Cài đặt hệ thống báo động cho máy ATM 

Nhằm phòng, chống mở cửa máy, di dời khỏi khu vực đặt máy, đập phá máy trái phép, các tổ chức cung cấp dịch vụ ATM phải trang bị thiết bị cảm biến cho ATM đặt bên ngoài và phải gửi cảnh báo về trung tâm giám sát theo Thông tư số 47/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

Tổ chức cung cấp dịch vụ ATM có biện pháp kỹ thuật, hành chính để quản lý chặt chẽ hệ thống ATM, phát hiện kịp thời các truy cập bất hợp pháp, sao chép thông tin thẻ hoặc ghi hình các thao tác người sử dụng bất hợp pháp. Dữ liệu nhật ký trên ATM phải được sẵn sàng truy cập trong thời gian tối thiểu 3 tháng và lưu trữ tối thiểu một năm.

Sinh viên không được miễn giảm giá vé tàu hỏa

Nghị định 14/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt, có hiệu lực từ ngày 15/4, sinh viên không còn được miễn, giảm vé tàu hỏa.

7 trường hợp được miễn, giảm giá vé tàu hỏa, gồm: người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng; trẻ em dưới 6 tuổi./.

VOV.VN