Tăng cường bình ổn giá dịp Tết Giáp Ngọ

         Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành chỉ thị yêu cầu các đơn vị trực thuộc và Sở Tài chính các địa phương tăng cường công tác quản lý, điều hành thị trường, không để xảy ra sốt giá dịp Tết Giáp Ngọ.

Ảnh minh họa

       Cụ thể, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá trên địa bàn theo quy định của Luật Giá, thường xuyên theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường, đặc biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết trên địa bàn; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, găm hàng gây tăng giá đột biến bất hợp lý.

Các địa phương có triển khai Chương trình bình ổn thị trường, cần tăng cường giám sát và triển khai có hiệu quả chương trình bình ổn thị trường, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí; kiểm tra, giám sát doanh nghiệp bán hàng hóa với giá cả và chất lượng theo đúng cam kết của Chương trình; Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn có biện pháp đẩy mạnh xã hội hóa Chương trình bình ổn thị trường, khuyến khích doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường mà không nhận hỗ trợ vốn vay hoặc hỗ trợ lãi suất vay vốn từ ngân sách nhà nước.

Việc đăng ký giá, kê khai giá của doanh nghiệp phải được giám sát chặt chẽ đối với mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá; kiểm soát chặt chẽ phương án giá và mức giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hóa, dịch vụ được mua sắm từ nguồn ngân sách Nhà nước… Các trường hợp điều chỉnh giá phải xây dựng phương án, lộ trình điều chỉnh trên cơ sở đánh giá kỹ tác động của việc điều chỉnh giá, tránh điều chỉnh giá nhiều mặt hàng vào cùng một thời điểm để hạn chế thấp nhất tác động đến sản xuất và đời sống nhân dân…

Các Sở Tài chính phải phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường, Ban chỉ đạo 127, Hải quan, Thanh tra, Công an, Thuế… tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, lợi dụng tăng giá, nhất là thời gian cao điểm trong dịp Tết, đồng thời công bố công khai đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm và hình thức xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng… Bộ Tài chính cũng yêu cầu tăng cường quản lý thu, kiểm soát thu ngân sách Nhà nước, ngăn chặn việc gian lận, trốn thuế, nợ đọng thuế và chuyển giá.

Nguồn Chính phủ