Sắp diễn ra Diễn đàn Hợp tác kinh tế ĐBSCL – Vĩnh Long 2013

Diễn đàn diễn ra từ ngày 25 – 26/11 tới với chủ đề “ĐBSCL hướng đến nền kinh tế xanh”.

Chiều 18/11, tại Cần Thơ, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Ban chỉ đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế ĐBSCL (MDEC) – Vĩnh Long 2013 công bố chính thức về nội dung và chương trình Diễn đàn Hợp tác kinh tế ĐBSCL (MDEC) – Vĩnh Long 2013.

ĐBSCL hướng đến nền kinh tế xanh

Diễn đàn Hợp tác kinh tế ĐBSCL (MDEC) – Vĩnh Long 2013 diễn ra từ ngày 25 – 26/11 tới với chủ đề “ĐBSCL hướng đến nền kinh tế xanh”. Đây là lần đầu tiên diễn đàn này rút ngắn còn 2 ngày nhằm đảm bảo việc tổ chức các hoạt động MDEC-Vĩnh Long 2013 thiết thực, hiệu quả và thật sự tiết kiệm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, các hoạt động chính của diễn đàn lần này bao gồm các hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng ĐBSCL; hội thảo liên kết phát triển đô thị vùng ĐBSCL theo hướng kinh tế xanh; hội thảo phát triển và nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp xanh vùng ĐBSCL…

Theo ông Nguyễn Phong Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, việc tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế ĐBSCL (MDEC) – Vĩnh Long 2013 nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về phát triển kinh tế bền vững; bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng sinh học, khai thác sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Thông qua MDEC – Vĩnh Long 2013 để đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, giới thiệu danh mục dự án kêu gọi đầu tư đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

“Thông qua các hoạt động của diễn đàn để xúc tiến, kêu gọi đầu tư, hợp tác phát triển khoa học – công nghệ, vận động thực hiện công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống cho người nghèo của ĐBSCL. Đây là việc làm rất ý nghĩa và thiết thực”, ông Quang cho biết.

Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long (MDEC) – Vĩnh Long 2013 là sự kiện được Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức hàng năm nhằm tập hợp các sáng kiến, cơ chế, chính sách để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Diễn đàn sẽ tăng cường tính liên kết, hợp tác giữa các địa phương trong vùng, giữa ĐBSCLvới các bộ, ngành Trung ương, các vùng, miền trong cả nước, các tổ chức quốc tế, nhằm phát huy tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân./.

Thanh Tùng/vov.vn