Rất nhiều thay đổi trong tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014

Bỏ điểm sàn, các trường quyết định phương thức tuyển sinh (TS) là những điểm mới được bổ sung vào quy chế thi và Tuyển sinh ĐH 2014 vừa được Bộ GD-ĐT công bố.

Các trường tự quyết định phương thức TS

Theo Quy chế thi và TS năm 2014, điều 2 của quy chế được sửa thành hằng năm, các trường có chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy tổ chức một đến hai lần tuyển sinh, Bộ GD-ĐT quy định cụ thể thời gian tuyển sinh.

Phương thức tuyển sinh gồm: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Các trường tổ chức tuyển sinh riêng thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh theo quy định như xây dựng Đề án tự chủ tuyển sinh có nội dung đã được quy định;  lựa chọn, quyết định phương thức tuyển sinh đã quy định ở trên;

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các khâu: ra đề thi, tổ chức thi, chấm thi (nếu có); xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển; giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến tuyển sinh;

Kết quả thi của thí sinh thi vào trường tổ chức tuyển sinh riêng chỉ có giá trị xét tuyển vào trường đó, không có giá trị xét tuyển sang trường khác;

Các trường tổ chức tuyển sinh riêng có thể kết hợp xét tuyển những thí sinh dự thi kỳ thi chung có kết quả thi đáp ứng các tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định; Các trường có thể tổ chức tuyển sinh riêng từng phần cho một số khoa, ngành.

Đối với các trường tuyển sinh ngành năng khiếu: các môn văn hoá thi theo đề thi chung của Bộ GD – ĐT; các môn năng khiếu do các trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các khâu: ra đề thi và chấm thi. Đối với các trường tổ chức thi riêng, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu không để phát sinh hiện tượng các tổ chức và cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo của nhà trường tổ chức luyện thi;

Bộ cũng yêu cầu các trường công bố rộng rãi phương thức tuyển sinh của nhà trường để thí sinh, phụ huynh và xã hội giám sát; Công khai kết quả tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường và các phương tiện thông tin đại chúng khác.”

Ngoài ra, trong quy chế cũng bổ sung nhiều đối tượng được ưu tiên tuyển thẳng.

Năm 2014, TS ĐH, CĐ sẽ có rất nhiều thay đổi (ảnh: T.Xuân)

Bỏ điểm sàn

Về vấn đề điểm sàn, trong quy chế năm nay không còn nhắc tới mà được thay thế bằng cụm từ tiêu chí đảm bảo chất lượng. Do đó, căn cứ kết quả thi của thí sinh, Bộ GD&ĐT sẽ xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào để các trường xét tuyển vào học ĐH, CĐ đối với từng khối thi, từng ngành đào tạo. Trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí đảm bảo chất lượng do Bộ GD-ĐT quy định, chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định, các trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm việc xét tuyển. Các trường có thể thực hiện nhiều đợt xét tuyển.

Các chi tiết liên quan đến điều kiện xét tuyển và thời gian xét tuyển được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường, trang thông tin điện tử về tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Trong quy chế cũng quy định năm nay, mỗi thí sinh sẽ được cấp 3 phiếu báo điểm có đóng dấu đỏ của trường (nếu không trúng tuyển NV1 vào trường), nếu thí sinh làm mất phiếu báo điểm, trường sẽ không cấp lại mà chỉ cấp giấy xác nhận điểm thi.

Năm nay, các trường ĐH được xét tuyển đến ngày 31/10, còn CĐ đến ngày 15/11.

Trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục trong TS cũng được quy định rất rõ. Theo đó, cảnh cáo hoặc có hình thức kỷ luật cao hơn đối với Hiệu trưởng hoặc Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh và những người khác liên quan vi phạm một trong các lỗi  như gửi giấy triệu tập trúng tuyển cho thí sinh không nộp hồ sơ ĐKXT vào trường; Xác định điểm trúng tuyển không đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng do Bộ GD-ĐT quy định; Tuyển sinh những ngành chưa được giao nhiệm vụ mở ngành; Xác định sai chỉ tiêu tuyển sinh so với quy định và tuyển sinh vượt chỉ tiêu.

Như vậy, năm 2014, TS ĐH, CĐ sẽ có rất nhiều thay đổi.