Phát hiện hành tinh lùn

     Hành tinh lùn mới được phát hiện ước tính rộng 250 dặm và có quỹ đạo xa nhất được biết đến trong hệ Mặt trời.
Phát hiện mới đã làm thay đổi kiến thức của nhân loại
về hệ mặt trời.

Hành tinh có tên gọi “2012 VP113” được ví như một khối bóng tròn của đá và băng, chiều rộng ước tính 250 dặm và có quỹ đạo xa nhất được biết đến trong hệ Mặt trời.

2012 VP113 được camera thăm dò năng lượng đen trên kính thiên văn NOAO đặt tại Chile phát hiện.

Trước đó, hành tinh đầu tiên được phát hiện nằm ngoài giới hạn của hệ Mặt trời là Sedna, một hành tinh nhỏ và được tin là duy nhất.

Tuy nhiên, việc phát hiện ra 2012 VP113 đã bác bỏ vị trí độc tôn của Sedna.

Các nhà khoa học cho rằng phát hiện này có thể là minh chứng cho sự tồn tại của một “siêu Trái đất” ở vòng ngoài hệ Mặt trời.

Nguồn Chính phủ