Pháp hỗ trợ 20 triệu Euro ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 30-9, tại Hà Nội, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Noël Poirier, Thứ trưởng Tài chính Trương Chí Trung và Giám đốc văn phòng Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam Rémi Genevey đã ký kết Thỏa ước tín dụng trị giá 20 triệu Euro nhằm hỗ trợ ngân sách kỳ thứ 4 dành cho “Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu”.

 2

Khoản hỗ trợ này đưa tổng cam kết hỗ trợ của AFD cho chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu lên mức 80 triệu Euro. Song song với khoản hỗ trợ ngân sách, AFD dành cho Chính phủ Việt Nam hỗ trợ kỹ thuật góp phần vào xác định các mục tiêu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong ngành thép, và lập kế hoạch hành động về hiệu quả năng lượng cho các tòa nhà của TP Đà Nẵng.

Trong giai đoạn 2006 – 2013, AFD đã dành cho Việt Nam các khoản tài trợ với tổng số tiền 382 triệu Euro cho 14 dự án phát triển góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu (giao thông công cộng, năng lượng) và thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu (chỗng lũ lụt, thủy lợi, nông nghiệp bảo tồn).

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Trương Chí Trung nhấn mạnh, khoản tài trợ này thể hiện nỗ lực chung của Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Pháp và AFD nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và Chiến lược tăng trưởng xanh. Đại sứ Pháp tại Việt Nam cũng cam kết, Chính phủ Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu.

Nguồn Nhân dân