Ông Trương Tấn Sang đắc cử Chủ tịch nước

      Chiều 25/7, với 97,4% phiếu bầu, ông Trương Tấn Sang, Thường trực Ban bí thư, đã trở thành Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016.

      Phát biểu ngay sau khi nhậm chức, Tân Chủ tịch nước đã gửi lời cảm ơn các đại biểu đã bầu, đồng thời nhận thức đây là vinh dự lớn, trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước, nhân dân, tin cậy giao phó. “Tôi xin hứa nguyện đem hết sức mình phục vụ tổ quốc, nhân dân, thực hiện đầy đủ quyền hạn chủ tịch nước được hiến pháp, pháp luật quy định, thường xuyên tu dưỡng đạo đức, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ông Sang nói.

Lược qua một số thành tựu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12, Tân Chủ tịch nước khẳng định kết quả đó có đóng góp quan trọng của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. “Mong rằng với uy tín, kinh nghiệm của mình, đồng chí Nguyễn Minh Triết tiếp tục đóng góp cho đất nước và hỗ trợ giúp đỡ tôi hoàn thành trách nhiệm được giao”, ông nói.

Chủ tịch nước nhấn mạnh trên cương vị mới sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân quyết tâm thực hiện nghị quyết đại hội 11 của Đảng, trong đó tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ lớn.

Thứ nhất, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, thật sự của nhân dân, do dân, vì dân, quản lý có hiệu lực, hiệu quả cao; sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi pháp luật; đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và công dân.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong điều kiện chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Thứ ba, tập trung phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường đồng bộ với phát triển kinh tế, quan tâm giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo bền vững; đổi mới chính sách phân phối, tiền lương, thu nhập của cán bộ công chức, người lao động, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Tân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng hoa Chủ tịch tiền nhiệm Nguyễn Minh Triết. Ảnh: Tiến Dũng.

Thứ tư, chăm lo củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển đất nước; kiên trì giải quyết các vấn đề còn tồn tại về biên giới, lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa với các nước liên quan bằng thương lượng hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1892 và nguyên tắc ứng xử của khu vực.

Nhiệm vụ cuối cùng là phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng, xóa bỏ mặc cảm, định kiến quá khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết các giai cấp, tầng lớp xã hội, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Ông Trương Tấn Sang năm nay 62 tuổi, quê xã Mỹ Hạnh (Đức Hòa, Long An), là cử nhân luật. Năm 1991, khi mới 42 tuổi, ông được bầu vào ủy viên Trung ương Đảng khóa 7. Liên tiếp các khóa 8, 9, 10, 11, ông Sang là ủy viên Bộ Chính trị.

Ông Sang là đại biểu Quốc hội khóa 9, 10, 11 và 13. Tại kỳ bầu cử Quốc hội khóa 13, ông Sang ứng cử tại TP HCM.

Cũng như Chủ tịch nước khóa 12 Nguyễn Minh Triết, ông Trương Tấn Sang từng làm Bí thư Thành ủy TP HCM. Sau đó, ông trải qua các cương vị Trưởng ban kinh tế Trung ương, Thường trực Ban bí thư.

Ngay sau khi trúng cử, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc tờ trình giới thiệu danh sách đề cử Phó chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao.