Nửa đầu tháng 11, Việt Nam xuất siêu gần 200 triệu USD

Tính từ đầu năm đến 15/11, cán cân thương mại hàng hóa khá cân bằng với mức nhập siêu chỉ là 4 triệu USD.

 Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11 (từ ngày 1 – 15/11) đạt 11,29 tỷ USD, giảm 16,7% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 10/2013. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2013 đã đạt 228,74 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, xuất khẩu đạt gần 114,37 tỷ USD, tăng 16,0% và nhập khẩu đạt 114,37 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2012.

Với kết quả trên thì cán cân thương mại hàng hóa (XK-NK) của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2013 thặng dư 196 triệu USD và cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2013 khá cân bằng với mức nhập siêu chỉ là 4 triệu USD.

Về xuất khẩu, trong nửa đầu tháng 11/2013 đạt 5,74 tỷ USD, giảm gần 17% so với nửa cuối tháng 10/2013, giảm 1,15 tỷ USD về số tuyệt đối so với kỳ 2 tháng 10. Hầu hết các mặt hàng nhập khẩu đều giảm, trong đó giảm mạnh ở các nhóm điện thoại các loại giảm 180 triệu USD; hàng dệt may giảm 175 triệu USD; dầu thô giảm 146 triệu USD; hàng thuỷ sản giảm 94 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 52 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 42 triệu USD…

Tính đến hết 15/11/2013, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước tăng gần 15,77 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2012 chủ yếu là đóng góp của khối doanh nghiệp FDI (chiếm 99%). Cùng với đó, ba nhóm hàng công nghiệp có mức tăng kim ngạch nhiều nhất đã đóng góp 86% vào kim ngạch tăng xuất khẩu cả nước (tương ứng tăng 13,59 tỷ USD).

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 3,76 tỷ USD, giảm 14,4% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 10/2013, qua đó đưa tổng kim ngạch xuất khẩu của khối FDI từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2013 lên 70,43 tỷ USD, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 61,6% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 11/2013 đạt gần 5,55 tỷ USD, giảm 17% so với nửa cuối tháng 10/2013, giảm 1,11 tỷ USD so với nửa cuối tháng 10/2013 về số tuyệt đối. Trong đó, nhập khẩu giảm mạnh nhất ở các nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 248 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 135 triệu USD; xăng dầu các loại giảm 86 triệuUSD; dầu thô giảm 73 triệu USD; Vải các loại giảm 60 triệu USD…

Như vậy, lượng hập khẩu cả nước tính đến hết ngày 15/11/2013 tăng gần 15,35 tỷ USD cũng có đóng góp chủ yếu của doanh nghiệp FDI (chiếm 85%). Trong đó, tăng nhiều nhất là nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng gần 4,3 tỷ USD; nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện tăng hơn 3 tỷ USD.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt gần 3,2 tỷ USD, giảm 17,5% so với nửa cuối tháng 10 năm 2013, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2013 lên 65,1 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 57,3% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam./.

Nguyễn Quỳnh/vov.vn