Mỹ muốn tăng cường quan hệ kinh tế với ASEAN

       Tân Hoa xã ngày 30-8 dẫn lời Ðại diện Thương mại Mỹ Rôn Cớc bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 44 đang diễn ra ở Xiêm Riệp (Cam-pu-chia) khẳng định, Mỹ mong muốn có quan hệ kinh tế toàn diện và mạnh mẽ hơn với tất cả các nước thành viên ASEAN.

       
 Bộ trưởng Kinh tế các nước ASEAN và đối tác tại Hội nghị tham vấn ở Cam-pu-chia.  

Tại Hội nghị cấp cao Doanh nghiệp ASEAN - Mỹ lần đầu được tổ chức, với sự tham dự của các bộ trưởng kinh tế ASEAN, khoảng 100 lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà làm chính sách đến từ Mỹ và các nước ASEAN, Ðại sứ Mỹ tại ASEAN Ð.Ca-đen cũng khẳng định, mười thành viên ASEAN là những đối tác chiến lược và kinh tế quan trọng của Mỹ.

* Cùng ngày, Hội nghị tham vấn các bộ trưởng kinh tế Ðông Á lần thứ nhất cũng diễn ra tại Xiêm Riệp, với sự tham dự của đại diện các nước ASEAN, cùng Ô-xtrây-li-a, Trung Quốc, Ấn Ðộ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Niu Di-lân, Nga và Mỹ. Các bộ trưởng nhấn mạnh sự nhất trí của lãnh đạo các nước Ðông Á đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng khu vực, ghi nhận vai trò quan trọng của ASEAN trong việc thúc đẩy quan hệ giữa các nước Ðông Á, nhất là hợp tác kinh tế và thương mại, thúc đẩy sự phát triển của khu vực.