Liên quan đến ACB, Phó chủ tịch Eximbank từ nhiệm

       Chiều tối 19/9/2012, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã có cuộc gặp gỡ với báo giới để công bố quyết định thay đổi nhân sự của thành viên Hội đồng Quản trị.

Theo đó, Hội đồng Quản trị Eximbank đã chính thức chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Phạm Trung Cang, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Eximbank từ 19/9. Theo ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Eximbank, ông Cang từ nhiệm “vì lý do cá nhân, tuy nhiên, theo chúng tôi hiểu là do liên quan đến trách nhiệm điều hành của ông Cang khi còn làm việc tại ACB”.


Ông Phạm Trung Cang và lá đơn từ nhiệm.

Thể theo đơn từ nhiệm này, các thành viên Hội đồng Quản trị Eximbank đồng thuận ký và gửi Ngân hàng Nhà nước để chờ phê duyệt.

Cũng theo ông Dũng, việc ông Cang từ nhiệm có ảnh hưởng nhưng không đáng kể đến hoạt động của Eximbank, bởi ngân hàng xây dựng bộ máy theo nền tập thể và quyết định theo tập thể. Eximbank cũng đã làm việc với Ngân hàng Nhà nước, và Ngân hàng Nhà nước cũng đã cam kết sẽ hỗ trợ Eximbank nếu có tình trạng rút tiền hàng loạt diễn ra.

Về việc cử người thay thế ông Cang, Hội đồng Quản trị Eximbank vẫn chưa quyết định, bởi theo ông Dũng, có sự tham gia của ông Cang hay không vào Hội đồng Quản trị thì hoạt động của Eximbank vẫn diễn ra bình thường.

“Chúng tôi không nắm rõ ông Cang đang nắm bao nhiêu cổ phần của Eximbank, bởi tỷ trọng này biến động từng ngày. Tuy nhiên, nhóm cổ đông của ACB hiện nắm 7-8% cổ phần của Eximbank, và ông Cang là đại diện nhóm cổ đông này”, ông Dũng nói.

Ông Phạm Trung Cang, sinh năm 1954, được bổ nhiệm Phó chủ tịch Eximbank từ tháng 4/2010. Ông cũng là thành viên Hội đồng Sáng lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB).

Cùng ngày, ngân hàng ACB cũng chính thức công bố thông tin thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị. Theo đó, ông Trần Xuân Giá, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, từ nhiệm vì lý do sức khỏe; ông Lê Vũ Kỳ, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, từ nhiệm vì lý do cá nhân; ông Trịnh Kim Quang, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, từ nhiệm vì lý do cá nhân. Ông Trần Hùng Huy trở thành tân Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACB, các ông Julian Fong Loong Choon và ông Lương Văn Tự trở thành hai tân phó chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Trong khi đó, chiều tối ngày Ngân hàng nhà nước cũng phát đi thông điệp về về việc HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu chấp thuận việc từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT đối với ông Trần Xuân Giá và từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch H ĐQT đối với các ông Trịnh Kim Quang, Lê Vũ Kỳ.

Theo Ngân hàng Nhà nước, các ông Trần Xuân Giá, Trịnh Kim Quang và Lê Vũ Kỳ đã có đơn xin từ nhiệm các chức danh Chủ tịch , Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT gửi HĐQT ACB

HĐQT ACB đã chấp nhận các đề nghị trên, đồng thời có Quyết định số 5018 ngày 18/9 bầu ông Trần Hùng Huy (ủy viên HĐQT) giữ chức danh chủ tịch HĐQT, các ông Lương Văn Tự và ông Julian Fong Loong Choon (ủy viên HĐQT) giữ chức danh phó chủ tịch HĐQT.

Như vậy, HĐQT đương nhiệm ACB sẽ còn 7 thành viên, trong đó có 3 thành viên là người nước ngoài. Tại thông báo này, NHNN yêu cầu: “Để thực hiện đúng quy định của pháp luật, trong thời gian tới đây, ACB sẽ phải tổ chức đại hội đồng cổ đông để thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, bổ nhiệm các thành viên HĐQT, đảm bảo số lượng và cơ cấu theo đúng Điều lệ ACB”.