Lấy ý kiến nhân dân về Luật Đất đai (sửa đổi)

       Sáng 28/2, Bộ TN-MT tổ chức họp báo về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

      Tại buổi họp báo, ông Lê Thanh Khuyến – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ TN-MT cho biết, trên cơ sở kết quả tổng kết thi hành Luật đất đai năm 2003 và những quan điểm, định hướng nêu trong Nghị quyết 19-NQ-TW, ý kiến thảo luận của Đại biểu Quốc hội, các Bộ ngành liên quan chỉnh sửa và hoàn thiện Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) để tổ chức lấy ý kiến nhân dân.

      Theo đó, nội dung Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đưa ra lấy ý kiến nhân dân gồm 14 chương và 206 điều. So với Luật Đất đai năm 2003, Dự thảo Luật lần này tăng 7 chương và 60 điều (Luật Đất đai năm 2003 có 7 chương và 146 điều).

Trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), vấn đề tài chính đất đai và giá đất (Chương 8) sẽ có một số điểm mới như: Bổ sung quy định về văn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (Điều 103), Quy định về nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất (Điều 104); Bổ sung thêm các trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gồm: “Sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên giới, hải đảo; Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh lập Quỹ phát triển đất để ứng vốn nhằm chủ động tạo quỹ đất “sạch” theo kế hoạch sử dụng đất.

Toàn cảnh buổi họp báo

Đối với phần giá đất thực hiện sửa đổi quy định về nguyên tắc định giá đất theo mục đích sử dụng đất tại thời điểm Nhà nước thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước và tính các nghĩ vụ tài chính kachs theo quy định của Luật Đất đai. Các thửa đất liền kề nhau có điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, kết cấu hạ tầng như nhau, có chung mục đích sử dụng cùng một thời điểm định giá thì có mức giá như nhau đồng thời giao cho Chính phủ quy định cụ thể phương pháp xác định giá đất cho phù hợp với từng loại đất.

Khung giá đất được xây dựng định kỳ 5 năm/lần và sẽ được công bố vào ngày 1/1 của năm đầu kỳ. Khi giá đất tăng, giảm 20% so với khung giá đất, giá đất thuộc khu giáp ranh và thời gian tăng hoặc giảm liên tục từ 180 ngày trở lên thì Chính phủ sẽ điều chỉnh khung giá đất.

Đồng thời quy định việc xây dựng bảng giá đất và áp dụng bảng giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành.

Đối với đất nông nghiệp, Dự thảo cũng quy định hướng làm rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ đất trồng lua, hạn chế chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp.

Đối với việc đấu giá sử dụng đất, Dự thảo cũng bổ sung quy định Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp ;lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước….

Đến nay, Bộ TN-MT đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của người dân, doanh nghiệp, trong đó, chủ yếu góp ý đối với các nội dung liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, vấn đề định giá đất, việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.