Lập Hội đồng xét tặng Nghệ nhân Ưu tú lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa Quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất – năm 2015 (Hội đồng).

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất – năm 2015.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh làm Chủ tịch Hội đồng.

Phó Chủ tịch Hội đồng gồm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên (Phó Chủ tịch thường trực); Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà.

Ủy viên Hội đồng gồm: Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thế Kỷ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm; Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Cao Văn Sâm; Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an, Đại tá Phan Anh Tuấn; Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phùng Huy Cẩn; Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thế Hùng; Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Lưu Trần Tiêu; Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Tô Ngọc Thanh; Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Lê Văn Toàn; Quyền Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Từ Thị Loan; Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hồng Lý; Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chí Bền; Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà nghiên cứu âm nhạc Vũ Nhật Thăng; Giám đốc Trung tâm Bảo tồn cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tiến sĩ Phan Thanh Hải; Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Liêm; Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Tạp chí Di sản văn hóa Trần Lâm Biền.

Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc, các phiên họp của Hội đồng phải có ít nhất 75% số thành viên của Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.

Các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu phải đạt ít nhất 90% số phiếu đồng ý của tổng số các thành viên Hội đồng. Trường hợp thành viên Hội đồng vắng mặt, Ban Thư ký có trách nhiệm lấy phiếu bầu theo quy định.

Sau khi tổng hợp kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và tiếp thu ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng (nếu có), Hội đồng trình hồ sơ đến Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định (qua Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương)./.

Nguồn ĐCSVN