Kiểm phiếu thận trọng với trách nhiệm cao nhất

         Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, công tác kiểm phiếu được tiến hành hết sức thận trọng với trách nhiệm cao nhất. Kết quả bầu cử sẽ được công bố đến cử tri cả nước trong thời gian sớm nhất.

Cử tri tham gia bỏ phiếu ngày 22/5

Trả lời phỏng vấn của báo chí, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử cho rằng, cuộc bầu cử đã diễn ra đúng luật định và được triển khai đồng bộ, đúng quy trình, đúng thời gian quy định với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao.

Không khí bầu cử trong cả nước diễn ra hồ hởi, phấn khởi, với tinh thần trách nhiệm cao và đạt được sự đồng thuận của cử tri cả nước.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Hội đồng bầu cử đã rất sát sao trong công tác chỉ đạo và quan tâm đến những địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong ngày bầu cử, Hội đồng bầu cử, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cập nhật thông tin hai tiếng một lần về công tác bầu cử ở các địa bàn.

“Có thể nói, ngày bầu cử đã thành công tốt đẹp”, Phó Chủ tịch đánh giá.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, công tác kiểm phiếu hiện đang được tiến hành theo đúng trình tự, quy định của pháp luật và hết sức thận trọng với trách nhiệm cao nhất. Kết quả bầu cử sẽ được công bố đến cử tri cả nước trong thời gian sớm nhất.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII diễn ra trung tuần tháng 7

Theo quy định của pháp luật, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa mới sẽ được tiến hành chậm nhất sau 60 ngày kể từ ngày bầu cử. Như vậy, dự kiến Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XIII sẽ diễn ra vào khoảng trung tuần tháng 7/2011, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng, các đại biểu Quốc hội cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức toàn diện, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là nhận thức, hiểu biết về pháp luật của nước ta và cả pháp luật quốc tế.

Bên cạnh đó, đại biểu Quốc hội phải đề cao hơn nữa trách nhiệm của mình trước nhân dân, thực hiện cho được lời hứa của mình trước cử tri khi tiến hành vận động bầu cử.

Nếu làm được việc này, các vị đại biểu Quốc hội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ là người đại biểu của nhân dân, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của cử tri cả nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tin tưởng.