Không tăng giá điện trong năm 2022

Ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho biết, đơn vị này đã cam kết với Thủ tướng là năm 2022 sẽ không tăng giá điện.

EVN và Bộ Công thương sẽ cân đối các nguồn điện một cách hợp lý dù lợi nhuận bằng 0, tiết giảm các khoản chi phí để ổn định giá điện, đảm bảo cho phát triển kinh tế – xã hội, nhất là trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, EVN cho biết, sẽ khó cân đối trong các năm tiếp theo nếu giá nhiên liệu đầu vào vẫn tăng. Khi đó, Chính phủ và các bộ, ngành cần tính toán để có giải pháp đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, người dân, làm sao để giá điện ở mức hợp lý, nền kinh tế chịu đựng được. Lần tăng giá bán lẻ điện gần nhất là ngày 20-3-2019, với mức tăng bình quân 8,36%, ở mức 1.864,44 đồng/kWh.

Nguồn SGGP