Khai mạc triển lãm sách, báo, tạp chí với chủ đề “Báo chí chính trị vì sự nghiệp đổi mới”

Ngày 15/6, Viện Thông tin khoa học (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) đã tổ chức Lễ khai mạc triển lãm sách, báo, tạp chí với chủ đề “Báo chí chính trị vì sự nghiệp đổi mới”.

 Phó Giám đốc Học viện Nguyễn Viết Thảo phát biểu tại triển lãm – Ảnh: Mạnh Thắng

Phát biểu tại buổi Lễ, PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện khẳng định lịch sử vẻ vang và những đóng góp to lớn của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và đổi mới chủ nghĩa xã hội. Trong thành công đó, đội ngũ báo chí lý luận chính trị có vai trò, vị trí quan trọng không thể phủ nhận. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện có 10 tạp chí, gần 20 bản tin của các viện nghiên cứu và giảng dạy lý luận, 06 trang thông tin điện tử của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 05 Học viện trực thuộc. Đội ngũ những người chuyên trách làm báo toàn Học viện lên tới trên 200 người, trong đó nhiều người có học hàm, học vị cao, được đào tạo chuyên nghiệp và có kinh nghiệm thực tiễn phong phú.

Triển lãm là dịp giúp cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện tìm hiểu, nghiên cứu sâu sắc, nhận thức đầy đủ hơn chặng đường 90 năm xây dựng và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, trọng tâm của Triển lãm là giới thiệu những ấn phẩm báo chí chính trị của hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mà nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống Học viện đã dày công xây dựng.

Triển lãm sách, báo, tạp chí với chủ đề “Báo chí chính trị vì sự nghiệp đổi mới” được chia làm 2 phần. Phần I: Trưng bày sách với các nội dung: Đảng lãnh đạo công tác báo chí, Báo chí với sự nghiệp đổi mới, Đạo đức người làm báo. Phần II: Trưng bày các ấn phẩm báo chí bao gồm: Các ấn phẩm báo chí thuộc Hệ thống Học viện, Các ấn phẩm báo chí của các Ban Đảng Trung ương. Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu một số công trình nghiên cứu về báo chí tại Hệ thống Học viện như luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu.

Nguồn ĐCSVN