Kế hoạch phát triển Công nghiệp đóng tàu trong khuôn khổ hợp tác Việt-Nhật

Thủ tướng Chính vừa phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển Ngành Công nghiệp đóng tàu thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Ảnh minh họa

Kế hoạch đưa ra 5 nhiệm vụ gồm: Tái cơ cấu hệ thống nhà máy đóng tàu cả nước hiện có theo hướng sử dụng tập trung cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực đã có; phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành đóng tàu; phát triển thị trường tiêu thụ tàu và dịch vụ sửa chữa tàu trong nước và xuất khẩu; đào tạo nhân lực có trình độ cao, chuyên nghiệp, đẳng cấp quốc tế cho tất cả các cấp; xây dựng năng lực R&D (nghiên cứu và phát triển), phục vụ cho ba cụm liên kết ngành ở ba miền Bắc, Trung, Nam.

Cụ thể, trong quý IV/2014, Bộ Giao thông vận tải sẽ chủ trì triển khai hình thành 3 cụm liên kết ngành đóng tàu và xây dựng một số ít các doanh nghiệp cốt lõi; hình thành Quỹ hỗ trợ phát triển ngành đóng tàu trong giai đoạn 2015 – 2020; thiết lập đối tác chiến lược giữa các nhà đầu tư tiềm năng vào các doanh nghiệp đóng tàu nhằm xây dựng và củng cố quan hệ cung ứng – hợp tác, hình thành công nghiệp hỗ trợ; nghiên cứu, xác định một số gam tàu có thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước và Việt Nam có lợi thế cạnh tranh, trên cơ sở đó phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải sẽ chủ trì xây dựng 1 trung tâm R&D ở phía Bắc nhằm phục vụ chung cho ba cụm ngành với sự tham gia của Nhà nước và của doanh nghiệp…

Ưu đãi thuế, giảm thiểu thủ tục hành chính

Về phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành đóng tàu, bắt đầu từ quý IV/2014, Bộ Tài chính sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ thuế suất ưu đãi đối với nhập khẩu nguyên liệu, linh kiện và đề xuất thuế nhập khẩu/danh mục nguyên liệu, linh kiện được hưởng ưu đãi; xem xét lại cơ chế, chính sách thuế đang áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị tàu thủy đang xuất khẩu, hướng ưu đãi khi họ bán được cho nhà máy đóng tàu trong nước. Rà soát toàn bộ các văn bản hiện hành liên quan, ưu đãi đối với phát triển công nghiệp hỗ trợ, ưu đãi trong chương trình cơ khí trọng điểm kết hợp với lộ trình giảm thuế theo AFTA và WTO, đề xuất danh mục/thuế suất ưu đãi theo lộ trình. Các công việc này sẽ phải hoàn thành vào quý I/2015.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng sẽ rà soát, đơn giản hóa và giảm thiểu thủ tục hành chính; thực hiện hiện đại hóa khâu thủ tục hành chính và hải quan; thủ tục và quy trình thẩm định để được ưu đãi…

Mục tiêu của nước ta đặt ra là đến năm 2020 đưa ngành đóng tàu trở thành ngành mũi nhọn trong thực hiện Chiến lược kinh tế biển; tập trung vào sản xuất một số gam sản phẩm phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam; xác lập lòng tin trên thị trường thế giới về Việt Nam là một quốc gia có ngành đóng tàu với chất lượng cao; phấn đấu đến năm 2020 tốc độ tăng giá trị sản lượng toàn ngành đạt 5-10%.

Nguồn Chính phủ