Huyện Cai Lậy giải ngân hơn 1,5 tỷ đồng vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách

(THTG) Ngày 12-4, tại xã Phú Cường, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cai Lậy giải ngân vốn vay cho các hộ gia đình, cá nhân, số tiền giải ngân hơn 1,5 tỷ đồng.

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cai Lậy giải ngân vốn vay tại xã Long Tiên

Các chương trình cho vay gồm: giải quyết việc làm, xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, chương trình cho vay học sinh, sinh viên, hỗ trợ hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo và người chấp hành xong án phạt tù.

Nguồn vốn tạo điều kiện cho hộ vay đầu tư sản xuất, tạo việc làm, hoàn thành chương trình học tập, xây dựng công trình vệ sinh, người hoàn lương hòa nhập cộng đồng. Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cai Lậy tập trung triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn. Công tác rà soát đối tượng, hoàn thiện hồ sơ, xét duyệt cho vay và giải ngân đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, qua đó góp phần mang lại hiệu quả trong việc triển khai các chương trình vốn vay ưu đãi, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế ở địa phương.

Quế Ngân